Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Prowadzenie ksiąg rachunkowych jest obowiązkiem wielu podmiotów gospodarczych. Prowadzone są na podstawie dowodów księgowych (tj. potwierdzeń wykonania określonych czynności gospodarczych) i mają na celu zorganizowanie danych dotyczących prowadzenia działalności. Dzięki nim możliwe jest monitorowanie przychodów i wydatków, szczegółowa analiza finansowa, a także planowanie polityki finansowej firmy. Wśród ksiąg rachunkowych znajdują się zestawienia takie jak dziennik, inwentarz, konta księgi głównej, konta ksiąg pomocniczych, zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej i inne. Zasady ich prowadzenia są ściśle określone w odpowiednich ustawach. Jest to zajęcie czasochłonne i wymagające dużej dokładności, szczególnie że zgodnie z obowiązującym prawem księgi rachunkowe powinny być prowadzone w sposób rzetelny, bezbłędny, sprawdzalny oraz bieżący. Powierzenie tego zadania profesjonalistom, którzy mają duże doświadczenie w prowadzeniu tego typu dokumentacji, pozwoli Państwu oszczędzić dużo czasu, pieniędzy i… nerwów. Zapraszamy do kontaktu w celu ustalenia szczegółów usługi.